Elke deelname aan paintball betekent sowieso het accepteren van het reglement.

1.0 - Elk alcoholmisbruik en elke inname van illegale middelen is strikt verboden.

1.1 - Paintball is zowel op mentaal als op fysiek vlak een uitdaging. Bijgevolg verklaren alle spelers in een goede fysieke en mentale gezondheid te verkeren.

1.2 - Paintball is en blijft een sport. Fair-play is steeds belangrijk.

1.3 - De spelers verbinden zich ertoe om de beslissingen van de scheidsrechters te respecteren.

1.4 - De spelers verbinden zich ertoe om de andere spelers te respecteren.

1.5 - De spelers dienen het door de Paintball ter beschikking gestelde materiaal te respecteren. Het materiaal dient in goede staat terug gegeven worden. Elk beschadigd of verloren voorwerp zal gefactureerd worden.

1.6 - De spelers verbinden zich ertoe om de locatie en haar buurt te respecteren ( de terreinen en de gebouwen). Er mag geen afval worden achtergelaten op de terreinen. Uit respect voor de buurtbewoners vragen we u om geen overdreven lawaai te maken.

1.7 – Het is strikt verboden om het Paintball-materiaal buiten de speelzone te gebruiken.

1.8 - Het dragen van het masker op het terrein is verplicht. In geen geval mag u het masker afzetten binnen de speelzone, zelfs niet wanneer u geraakt bent.

1.9 - Het is verboden te schieten vanop een afstand van minder dan 10 meter. Als u te dicht bent, mag u niet schieten! Fysiek contact is niet toegestaan tijdens het spel.

2.0 -Tijdens het spel, is het verboden om de grenzen van het spel te overschrijden. Doet u dit toch, dan zal u gediskwalificeerd worden.

2.1 - Het is verboden om ballen die op de grond gevallen zijn, op te rapen.

2.2 - U bent 'uitgeschakeld' als u geraakt bent door een bal. De ballen tellen zowel op het lichaam als op de markers.

2.3 - Eens u geraakt bent, moet u de speelzone verlaten en uw marker uitdoen. (het masker ALTIJD ophouden)

2.4 – Het is verboden uw vinger op het wapen te leggen en met het wapen in iemands richting te wijzen, voordat u het fluitsignaal van de scheidsrechter heeft gehoord. Eens u het speelveld verlaten heeft, dient u het wapen terug naar beneden te richten en uw vingers van de ontspanner te nemen.

Elke minderjarige moet een schriftelijke toestemming van de ouders laten zien.

Wij aanvaarden geen enkele nalatigheid op gebied van veiligheid. Iedereen die deze regels niet naleeft, zal onmiddellijk van het veld gehaald worden, zonder terugbetaling.

Bij deze, verklaar ik kennis te hebben genomen van de veiligheidsmaatregelen. In geval van nalatigheid hieromtrent, kan Euro-paintball niet aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding.